Tag: zmiany księgowe od 2020

Zmiany w zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym w 2020 r.

Zasiłek macierzyński to świadczenie związane z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka. Odpowiednią kwotę wypłaca rodzicom Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dziecko urodziło się w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. ...

Kontynuuj czytanie