Prowadzenie własnej działalności nie wiążę się jedynie z odczuwaniem licznych korzyści, ale także z wieloma obowiązkami, z którymi należy zmierzać się regularnie. Jednym z tych obowiązków jest pilnowanie ważnych terminów. Najważniejsze z nich, jak się okazuje, wiążą się z regulowaniem należności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także Urzędu Skarbowego.

Oto terminy podatkowe, o których nigdy nie powinien zapomnieć przedsiębiorca:
– do 10 dnia każdego miesiąca → odprowadzenie składek w przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników (ZUS),
– do 15 dnia każdego miesiąca → odprowadzenie składek w przypadku, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników (ZUS),
– do 7 dnia każdego miesiąca → rozliczenie przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej (US),
– do 15 dnia każdego miesiąca → rozliczenie VAT UE przez przedsiębiorców, którzy wybrali formę papierową (US),
– do 25 dnia każdego miesiąca → rozliczenie VAT UE przez przedsiębiorców, którzy wybrali formę elektroniczną (US),
– do 20 dnia każdego miesiąca → opłacenie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (US),
– do 20 dnia każdego miesiąca → wpłacenie zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób rozliczających się na zasadach ogólnych (US),
– do 25 dnia każdego miesiąca → rozliczenie podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7 (US).