Ulga na Internet to popularna forma odliczenia w ramach rocznego rozliczenia PIT. Zgodnie z przepisami, można skorzystać z niej przez dwa lata z rzędu. Jednakże, należy pamiętać, że limit odliczenia wynosi 760 zł w skali roku, a w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, wynosi dwukrotność tej kwoty.

Ulga na Internet – dla kogo?

Ulga na Internet jest dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. Należy pamiętać o załączeniu do zeznania informacji o ulgach (PIT/O). W formularzach PIT-36 i PIT-37 zastosowanie ulgi na Internet polega na odliczeniu określonej kwoty od dochodu, a w przypadku ryczałtu (PIT-28) wydatek na Internet zostanie odliczony od przychodu.

Dokumenty – jakie potrzebne?

Aby skorzystać z ulgi na Internet, należy udokumentować wydatek, który uprawnia do odliczenia. Najbardziej klarownym dokumentem potwierdzającym wydatek na Internet jest faktura, jednak dopuszczalne są również inne dokumenty, takie jak potwierdzenie przelewu bankowego, dowód wpłaty lub potwierdzenie przekazu pocztowego. Konieczne jest posiadanie dokumentu zawierającego minimalny zestaw danych, tzn. kwota zapłaty, rodzaj usługi, dane identyfikujące sprzedawcę usługi (dostawcę Internetu) oraz dane identyfikujące odbiorcę usługi.

Jednakże, należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie „właściwa” opłata za Internet. Nie można odliczyć kosztów dodatkowych, np. wydatku na zakup przenośnego modemu, kosztów instalacji Internetu lub naprawy/konserwacji sieci internetowej. Rachunek otrzymany od dostawcy Internetu musi jasno precyzować, jaka kwota dotyczy wyłącznie „właściwej” opłaty za Internet, tzn. nie może to być np. rachunek zbiorczy za Internet, telefon i telewizję bez podziału na poszczególne składniki.

Przepisy nie ograniczają ulgi na Internet do szczególnych rodzajów Internetu. Można odliczyć opłatę za tzw. stałe łącze, Internet w urządzeniach mobilnych lub przenośny modem podłączany do laptopa. Jednakże, należy pamiętać, że ulga na Internet nie jest dostępna dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym (formularz PIT-36L) lub w formie karty podatkowej.

 

Warto pamiętać, że ulga na Internet jest jedną z wielu ulg podatkowych, które pozwalają obniżyć kwotę podatku do zapłacenia. W zeznaniu podatkowym warto więc dokładnie przeanalizować, które ulgi przysługują nam i czy są one dla nas opłacalne.