Terminy składania sprawozdań finansowych za 2022

Ministerstwo Finansów przypomina o terminach sprawozdawczych w 2023 roku, które dotyczą sprawozdań finansowych za rok 2022. W najczęstszym przypadku, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, terminy te upływają w trzech etapach. Do 31 marca 2023 roku jednostki powinny sporządzić sprawozdanie finansowe, do 30 czerwca 2023 roku powinno zostać zatwierdzone, a do 15 lipca 2023 roku należy złożyć je w odpowiednim rejestrze sądowym.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku terminy sprawozdawcze były dłuższe, co wynikało z wprowadzenia przez Ministerstwo Finansów odstępstw z uwagi na pandemię COVID-19. W 2022 roku podmioty miały więcej czasu na przygotowanie swoich sprawozdań finansowych.

Czy termin zostanie przesunięty?

Ministerstwo Finansów rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań w podatku CIT za rok 2022. Prace w tym zakresie są już prowadzone, a rozporządzenie przesuwające o 3 miesiące termin składania CIT-8 oraz termin zapłaty podatku za 2022 rok wykazanego w zeznaniu rocznym ma zostać wydane do 30 czerwca 2023 roku. Zmiany dotkną wszystkich podatników i pozwolą na przedłużenie terminu na złożenie zeznań o wysokości osiągniętego dochodu oraz wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

W kontekście wymienionych powyżej terminów sprawozdawczych, warto podkreślić, że obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości, w tym jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit. Wszystkie te podmioty muszą złożyć swoje sprawozdania finansowe w terminach wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów.

Podsumowując, Ministerstwo Finansów przypomina o terminach sprawozdawczych w 2023 roku, które dotyczą sprawozdań finansowych za rok 2022. Prace nad przedłużeniem terminu na złożenie zeznań w podatku CIT za rok 2022 są już prowadzone, co pozwoli na odrobinę więcej czasu dla podatników. Obowiązkami sprawozdawczymi objęte są wszystkie jednostki stosujące ustawę o rachunkowości, w tym jednostki sektora prywatnego oraz organizacje non-profit.