Mianem ulgi podatkowej określamy przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Możemy wyróżnić kilka grup ulg podatkowych. Jedne uwzględniają poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu, kolejne stanowią zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika. Bardzo popularną formą ulg są te o charakterze rodzinnym, np.: ulga z tytułu wychowywania dzieci. Wiele osób korzysta z ulg podatkowych o charakterze stymulacyjnym, do których należą między innymi ulga dla małych firm lub nowo powstałych. Ostatnią formą ulg są te o charakterze zabiegu technicznego.

Polskie prawo przewiduje ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych – odliczenie od uzyskanego przychodu, odliczenie od podatku oraz zastosowanie niższych stawek podatkowych.

Przepisy prawa podatkowego są często skomplikowanym zagadnieniem dla wielu z nas. Z tego powodu lepiej skorzystać z pomocy ekspertów, których doświadczenie może przynieść wiele korzyści. Jeżeli są Państwo zainteresowani obsługą księgową, to zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy swoją ofertę, odpowiemy na wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwości. Podjęcie współpracy z gronem ekspertów jest bezpiecznym pomysłem na zadbanie o sprawy podatkowe.