Planują Państwo założenie własnej spółki komandytowej, ale problemem okazuje się jej księgowość, która musi być prowadzona w formie pełnej? To już przeszłość… Rozwiązaniem okazuje się możliwość skorzystania z naszej oferty.

Wcześniejsza ustawa o rachunkowości mówiła, iż niektóre spółki po spełnieniu określonych kryteriów zostawały zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych na rzecz możliwego prowadzenia księgowości uproszczonej. Obecnie każda spółka komandytowa zobowiązana była do prowadzenia ksiąg rachunkowych, niezależnie od osiągniętego przychodu.

Jednak korzystna zmiana treści ustawy o rachunkowości usunęła możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej również przez właścicieli spółek komandytowych.