Wynik finansowy to wyrażony pieniężnie efekt działalności firmy za dany okres czasu. Jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów. Może on być dodatni lub ujemny.

Jednostki gospodarcze mają do wyboru dwa warianty ustalania wyniku finansowego. Jest to wariant kalkulacyjny lub wariant porównawczy. Główną ich różnicą jest sposób ujmowania kosztów.

Wariant porównawczy różni się od kalkulacyjnego metodą wyznaczania wyniku netto ze sprzedaży. W tym pierwszym koszty dzielą się ze względu na ich rodzaj natomiast w drugim wynik powstaje dzięki uwzględnieniu kosztów i przychodów, które podzielone są na miejsce ich powstania.

Ustalenie wyniku finansowego jest czasochłonnym i ciężkim zajęciem. Najlepiej zlecić go specjaliście. Nasze biuro obsługuje kompleksowo firmy także w tym zakresie. Jeśli są Państwo zainteresowani to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w tej dziedzinie. Udziela oni szczegółowych informacji odnośnie oferty usług jakie posiadamy.