Bardzo istotną informacją jest to, iż nie każdy przedsiębiorca, który zarejestrował się w Urzędzie Pracy otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Dlatego bardzo istotne jest to, aby zapoznać się z warunkami jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie z Urzędu Pracy.

Podstawowym warunkiem, jakie należy spełnić aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych jest właściwa wysokość wynagrodzenia wraz z odprowadzanymi składkami. Jak wiadomo – w przypadku przedsiębiorców ciężko jest mówić o wysokości wynagrodzenia. Nie ma w tym przypadku znaczenia wysokość osiąganego przychodu, a zadeklarowana podstawa, od której odprowadza się składki do ZUS oraz FP.

Zwolnienie z opłacania składek, a otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych
Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z opłacania składek, zamykając firmę w trakcie trwania owej ulgi, nie ma możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Z kolei w przypadku zwolnienia ze składek, sytuacja jest prosta – brak składek, brak zasiłku.

Preferencyjny ZUS, a zasiłek dla bezrobotnych
Obowiązujące przepisy prawa informują nas o tym, że zasiłek dla bezrobotnych przysługuje przedsiębiorcom, którzy odprowadzali składki od co najmniej wynagrodzenia minimalnego. Wówczas podstawą wymiaru składek preferencyjnych jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy są również zobowiązani do regulowania składek na Fundusz Pracy (FP). Obowiązujące obecnie przepisy nakładają taki obowiązek dopiero od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli pojawią się pytania, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!