Wielu przedsiębiorców prowadzących lub planujących działalność w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością szuka rozwiązań mających na celu optymalizację zmian wynikających z podpisania ustawy wprowadzającej Nowy Ład. Od stycznia 2022r. zaczną obowiązywać przepisy utrudniające prowadzenie biznesu w Polsce.

Bardzo głośno mówi się o wprowadzeniu dodatkowej opłaty w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Od nowego roku członkowie zarządu z powołania będą zobowiązania do opłacania dodatkowej składki zdrowotnej (9%) odliczanej od wynagrodzenie brutto. Dodatkowo zlikwidowano możliwość odliczenia jej od podatku.

Jak uniknąć tego obowiązku?

Wynagrodzenie w spółce z o.o. bez 9% składki jest możliwe przy zastosowaniu art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych,

Przepis ten dotyczy wspólników będących członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zobowiązując wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych otrzymuje on wynagrodzenie bez konieczności opłacania składek.

Istotnie należy zaznaczyć, że chcąc skorzystać w powyższego rozwiązania warto zdecydować się na pomoc doradców podatkowych i prawnych, aby zgodnie z obowiązującym prawem zastosować przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.