Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu nowe rozwiązania wprowadzane od 2022 roku mają zapobiec pracy „na czarno” oraz wypłacaniu wynagrodzeń „pod stołem”. Pracodawcy powinni przygotować się na surowe kary w przypadku wykrycia stosowania nielegalnych rozwiązań.

Osoby oferujący pracę na czarno są zagrożeniem dla firm zatrudniających legalnie swoich pracowników. Dodatkowo osoby zatrudnione na czarno nie posiadają dodatkowego zabezpieczenia w zakresie ubezpieczeń oraz zapewnienia opieki medycznej.

Co się zmieni od 2022 roku?

Od 1 stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadzi nowe rozwiązania podatkowe i składkowe ograniczające nielegalne zatrudnianie pracowników. Warto zaznaczyć, że konsekwencje wynikające z nieuczciwych praktyk poniesie pracodawca a nie pracownik.

Od nowego roku pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Dodatkowo pracodawcy zostanie przypisany dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie.

Korzystne rozwiązania dla pracowników zatrudnionych niezgodnie z przepisami prawa:

  • brak obowiązku płacenia podatku od dochodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia ani od zaniżonych zarobków,
  • uzyskanie dostępu do opieki zdrowotnej oraz świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  • brak obowiązku finansowania składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia.

Uwaga!

Nowe regulacje prawne będą dotyczyły przypadków zaistniałych od 1 stycznia 2022 r.