Od lipca biura rachunkowe zobowiązane są do większej i bardziej szczegółowej kontroli transakcji klientów. W przypadku wystąpienia podejrzeń wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Dodatkowe obowiązki na biura rachunkowe wprowadziły przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Warto zaznaczyć, że za niedostosowanie się do nowych przepisów grożą milionowe kary finansowe.

Do stosowania procedur podejmowanych w celu identyfikacji i weryfikacji podmiotów lub transakcji, które mogą budzić podejrzenie prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu zobowiązane są m.in.:

 • banki
 • fundusze inwestycyjne
 • zakłady ubezpieczeń
 • notariusz
 • adwokat
 • radca prawny
 • doradca podatkowy
 • pośrednik w obrocie nieruchomości
 • biegły rewident
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość).

   

Rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia danej transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej ma na celu odpowiednio wczesne wykrycie podejrzanych działań w zakresie prania pieniędzy.