Od przyszłego roku niektórzy posiadacze psów muszą przygotować się na podwyższenie podatków. Ile wyniesie podwyża?

Czym jest podatek od posiadania psów?
Ten podatek nakładany jest dobrowolnie przez gminę. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Istotnie należy zaznaczyć, że nie w każdej gminie podatek od posiadania psów jest nakładany.

Ile wynosi stawka podatku?
Warto tutaj zaznaczyć, że podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.
Najwyższa możliwa stawka podatku w 2022 roku od posiadania psa wynosi 135 zł rocznie, co oznacza podwyżkę podatku o prawie 5 zł w stosunku do roku bieżącego (130,30 zł).

Gdzie płaci się podatek od psa?
– w kasie gminy,
– przelewem na jej konto,
– u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

O dokładnym terminie zapłaty podatku decyduje rada gminy.