W 2022 roku przewidywane są istotne zmiany w zakresie formy opodatkowania jaką jest karta podatkowa. Co zostanie wprowadzone? Czy nadal będzie można korzystać z karty podatkowej?

Przedstawiono projekt ustawy wprowadzający istotne zmiany w zakresie karty podatkowej. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami od 2022 roku stosowanie  opodatkowania w formie karty podatkowej ma dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.

Uwaga!
Od stycznia 2022 roku żaden nowy przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zgłoszenia wniosku o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Warto również zaznaczyć, że osoby, które zrezygnują z tej formy opodatkowania nie będą mogły wrócić to stosowania karty podatkowej.

Zmiany w zakresie karty podatkowej są skutkiem nowelizacji przepisów o PIT oraz ryczałcie.

Istotne jest również, że podatnicy stosujący kartę podatkową muszą przygotować się na dodatkowe zmiany w zakresie składek oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Likwidacja wyboru karty podatkowej jest ogromnym ciosem dla przedsiębiorców, którzy chętnie wybierali ten sposób opodatkowania w powodu prostoty i niskich kosztów.