Od lipca kolejna grupa przedsiębiorców musi przygotować się na zmiany w zakresie stosowania kas fiskalnych. Kto musi posiadać kasę fiskalną od lipca?

Od stycznia do wprowadzenia kas fiskalnych online zobowiązani są m.in. właściciele poniższych branż:

  • gastronomia
  • hotelarstwo
  • sprzedaż paliw stałych z węgla
  • pensjonaty

Od lipca obowiązek wdrożenia kas fiskalnych online spoczywa na:

  • fryzjerach i kosmetyczkach
  • właścicielach firm budowlanych
  • lekarzach
  • dentystach
  • prawnikach
  • osób prowadzących obiekty sportowej (siłownie, kluby fitness)

Dopełniając obowiązku wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kase fiskalną online zobowiązany jest do zakupu urządzenia posiadającego potwierdzenie od prezesa Głównego Urzędu Miar. Właściciel firm powinien również zawrzeć umowę z serwisantem, który posiada wymagane uprawnienia.

Warto zaznaczyć, że właściwe funkcjonowania kas fiskalnych online opiera się na stałym dostępie do Internetu.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi podatkowej na wymianę kasy fiskalnej. Wynosi ona 90% ceny netto zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza 700 zł.

Kasa fiskalna online zdalnie łączy się z właściwymi organami nadzorczymi. Rejestrowane są w niej wszystkie przeglądy oraz dane dotyczące sprzedaży (np. paragony fiskalne, raporty dobowe).

Celem wdrożenia kas fiskalnych online jest uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce oraz zmniejszenie ilości oszustw podatkowych.