W 2024 roku, polscy pracownicy napotkają specyficzną sytuację, gdyż Święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, przypada w sobotę. W związku z tym, wielu pracowników zastanawia się, czy mają prawo do dodatkowego dnia wolnego. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który jasno określa, że każde święto wypadające w sobotę daje pracownikowi prawo do dodatkowego dnia wolnego, który powinien być wykorzystany w innym, ustalonym z pracodawcą dniu.

Jak ustalić dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

W przypadku świąt przypadających w sobotę, pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi dodatkowego dnia wolnego. Jest to szczególnie istotne dla osób, które regularnie pracują w dni świąteczne. Dodatkowo, w przypadku przyjęcia w firmie miesięcznego okresu rozliczeniowego, dzień wolny za święto wypadające 6 stycznia powinien zostać wykorzystany w tym samym miesiącu. Pracodawca może wyznaczyć konkretną datę tego dnia wolnego, choć pracownicy również mogą mieć możliwość wyboru preferowanego dnia. Ważne jest, by cały dzień wolny był wykorzystany jednorazowo, bez dzielenia go na godziny.

Dla kogo dodatkowy dzień wolny?

Warto jednak zauważyć, że nie wszyscy pracownicy skorzystają z tego przywileju. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło, nie mają prawa do dodatkowego dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Podobnie, pracownicy na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym w tym dniu, również nie będą uprawnieni do dodatkowego dnia wolnego. W przypadku, gdy zwolnienie kończy się dzień przed świętem lub rozpoczyna się dzień po nim, pracownik nabędzie prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Podsumowując, art. 130 § 2 Kodeksu pracy zapewnia pracownikom pewien komfort w przypadku świąt wypadających w dni wolne od pracy.

Jest to ważna informacja dla pracodawców i pracowników, planujących swoje dni wolne w 2024 roku.