W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło istotne informacje dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który zrewolucjonizuje proces fakturowania w Polsce. Jako General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., chcemy zapewnić Państwu najświeższe informacje i wsparcie w przygotowaniu się do tych zmian.

Przesunięcie terminu obowiązkowego stosowania KSeF

Wbrew wcześniejszym planom, KSeF nie stanie się obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Minister Finansów, Andrzej Domański, wskazał, że konieczne jest dalsze dopracowanie systemu, aby uniknąć zakłóceń w działalności polskich firm. Nowy termin uruchomienia usługi zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu audytu systemu.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

  1. Odroczenie obowiązku: Przedsiębiorcy zarejestrowani jako płatnicy VAT otrzymali więcej czasu na przygotowanie się do zmian.
  2. Kontynuacja dobrowolnego stosowania: KSeF, uruchomiony w 2022 r., nadal pozostaje dostępny w formie dobrowolnej.

Dlaczego KSeF jest ważny?

E-faktury wprowadzą znaczącą zmianę w procesie fakturowania. Obecnie około 65% faktur wystawianych jest w formie papierowej. Wprowadzenie KSeF spowoduje, że wszystkie faktury będą przesyłane i wystawiane elektronicznie, co przyczyni się do usprawnienia obiegu dokumentów i zwiększenia efektywności administracyjnej.

Korzyści i wyzwania związane z KSeF

  • Uszczelnienie systemu podatkowego: KSeF umożliwi lepszą weryfikację transakcji i zwiększy transparentność w obrębie podatków VAT.
  • Automatyzacja: Integracja z systemami księgowymi zapewni automatyzację procesu fakturowania.
  • Wyzwania technologiczne i finansowe: Wdrożenie KSeF może wymagać inwestycji w odpowiednie oprogramowanie i szkolenie personelu.

General Outsource Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o.