Zasiłek macierzyński: Co wpływa na jego wysokość i długość pobierania?

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące pracownicom w związku z narodzinami dziecka. Jego wysokość zależy od kilku czynników, w tym od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przed urlopem oraz od rodzaju umowy o pracę. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy pracy stanowi podstawę do obliczenia zasiłku. W przypadku niższego wynagrodzenia, zasiłek może być wyższy ze względu na zastosowanie minimalnej podstawy wymiaru składek.

Okres pobierania zasiłku

Czas trwania pobierania zasiłku macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci:

  • Jedno dziecko: 61 tygodni (20 tygodni urlopu macierzyńskiego + 41 tygodni urlopu rodzicielskiego)
  • Bliźniaki: 74 tygodnie (31 tygodni urlopu macierzyńskiego + 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego)
  • Trojaczki: 76 tygodni (33 tygodnie urlopu macierzyńskiego + 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego)
  • Czworaczki: 79 tygodni (35 tygodni urlopu macierzyńskiego + 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego)
  • Pięcioraczki: 81 tygodni (37 tygodni urlopu macierzyńskiego + 43 tygodnie urlopu rodzicielskiego)

Świadczenia przysługują także osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie, a zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wynosi wówczas 38 tygodni, jeśli dziecko jest w wieku uniemożliwiającym pełne wykorzystanie urlopu przed ukończeniem 7 (ewentualnie 10) albo 14 roku życia.

Dodatkowe informacje

  • Składki ZUS: Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Przerwanie zasiłku: Zasiłek może być przerwany w określonych przypadkach, takich jak np. podjęcie pracy w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński jest kluczowym wsparciem finansowym dla pracownic, które decydują się na przerwę zawodową po urodzeniu dziecka. Jego wysokość jest uzależniona od średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy pracy, a czas trwania zależy od liczby urodzonych dzieci. Przy jednym dziecku wynosi 61 tygodni, a przy pięcioraczkach aż 81 tygodni. Dodatkowo, zasiłek przysługuje osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie. Świadczenie to zapewnia bezpieczeństwo finansowe i wspiera rodziny w pierwszych miesiącach po narodzinach dziecka.