Spółka prawa handlowego ma prawo do zawieszenia działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Przedsiębiorca swoją działalność może zawiesić bez podania przyczyny w przypadku jeżeli jej umowa nie określa szczegółowych warunków określających możliwość zawieszenia.

Aby zawieszenie działalności sp zoo mogło zostać przeprowadzone firma nie może zatrudniać pracowników.

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca może skorzystać z licznych ulg podatkowych i udogodnień finansowych. Przez okres ten przedsiębiorca jest zwolniony:
– z opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– składania deklaracji VAT,
– regulowania zaliczek na podatek dochodowy.

Przedsiębiorca podczas zawieszenia działalności nie może osiągać bieżących dochodów. Ma jednak prawo do:
– wykonywania czynności niezbędnych by zachować lub zabezpieczyć źródło przychodu,
– przyjmowania należności,
– regulowania zobowiązań powstałych przed okresem zawieszenia,
– uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych,
– wykonywania obowiązków nakazanych przez przepisy prawa,
– osiągania przychodów finansowych z działalności prowadzonej przed zawieszeniem.

Ponadto zawieszona spółka może zostać poddana kontroli na dokładnie takich samych zasadach, jak firmy, które prowadzą działalność gospodarczą.

Nasza firma oferuje pomoc z przeprowadzaniu procesów związanych z zawieszaniem działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy szczegóły!