Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to proste zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych przedsiębiorstwa, na podstawie których kolejno wyliczane są należności podatkowe. Do jej prowadzenia uprawnione są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne jeżeli przychody z tytułu ich działalności nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w walucie polskiej.

Wyróżniamy następujące formy księgowości uproszczonej:
1. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów – rozwiązanie to jest najbardziej popularne. Polega na ewidencjonowaniu przychodów oraz kosztów związanych z ich pozyskaniem. Pozwala to oszacować wysokość podatków.
2. Karta podatkowa – skierowana do nielicznej grupy przedsiębiorców. Podatek zależy od rodzaju prowadzonej działalności, a także od liczby zatrudnionych pracowników oraz ilości mieszkańców miejscowości w której działalność jest prowadzona. Podatek ten płaci się w stałej kwocie raz w miesiącu.
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma ta zarezerwowana jest dla przedsiębiorców spełniających określone kryteria. W przeciwieństwie do pozostałych form opodatkowania wysokość podatku zależy od wysokości osiąganych przychodów, a nie dochodów. Tym samym przedsiębiorca nie może odliczyć od podstawy kosztów jego uzyskania. Z tego tytułu jego stawki zazwyczaj są niższe niż w przypadku chociażby podatku liniowego czy skali podatkowej.

Księgowość uproszczona może być prowadzona samodzielnie przez przedsiębiorcę, co ogranicza koszty firmowe.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139