Księgi handlowe

Księgi handlowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Ich zadaniem jest ujmowanie zapisów zdarzeń w porządku chronologicznym oraz systematycznym.

Księgi rachunkowe obejmują:
– zbiory zapisów księgowych,
– obroty oraz salda tworzące dziennik księgowy,
– księgę główną,
– księgi pomocnicze,
– zestawienia obrotów oraz sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
– wykaz aktywów oraz pasywów.

Prowadzenie ksiąg handlowych można powierzyć w ręce jednostki do tego uprawnionej.

Otwarcie ksiąg handlowych następuje na:
– dzień rozpoczęcia działalności,
– początek każdego następnego roku obrotowego,
– dzień zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
– dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

Księgi handlowe zamyka się na:
– dzień kończący rok obrotowy,
– dzień zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
– dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139