Podczas prowadzenia firmy przez jej siedzibę przewija się cała masa dokumentów księgowych, często nazywanych również dowodami księgowymi. Odgrywają one zasadniczą rolę zwłaszcza podczas dokonywania rozliczeń podatkowych, dlatego też kwestię ich sporządzania oraz przechowywania należy potraktować bardzo poważnie.

Dokumenty księgowe dzielimy na:
1) Dowody zewnętrzne obce – akta otrzymane od zewnętrznych kontrahentów, są to na przykład faktury i rachunki.
2) Dowody zewnętrzne własne – dokumenty wystawiane przez dane przedsiębiorstwo, a następnie przekazywane kontrahentom, na przykład noty księgowe.
3) Dowody wewnętrzne – dotyczą spraw wewnętrznych firmy, na przykład listy płac, czy też dokumenty obrotu kasowego.
Dokumenty księgowy muszą być poprawne pod względem merytorycznym, formalnym i rozrachunkowym. Zatwierdzenia takiego dokonać mogą wyłącznie ściśle powołane do tego osoby.

Mając na uwadze istotę tych dokumentów ich sporządzanie warto zlecić specjalistom, którzy zrobią to w sposób rzetelny i zgodny z prawem.
Dodatkowo bardzo ważną kwestię stanowi również czas oraz miejsce przechowywania powyższych akt. Przykładowo akta pracownicze należy przechowywać nie krócej niż pół wieku w miejscu, które zapewni im całkowite bezpieczeństwo przed zniszczeniami, uszkodzeniami, a także wglądem do nich osób trzecich.

Nasza firma trudni się w świadczeniu profesjonalnych usług księgowych, w tym między innymi tych związanych ze sporządzaniem dokumentów księgowych. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym przedstawicielem w celu poznania szczegółów naszej oferty.