Księgowość pełna a uproszczona

Prowadzenie księgowości w firmie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. W Polsce wyróżniamy 2 rodzaje księgowości – pełna oraz uproszczoną. Wybór formy księgowości zależy nie tylko od właściciela firmy, ale także od osiąganych dochodów oraz formy prawnej przedsiębiorstwa.

Pełna księgowość jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Do jej prowadzenia zobowiązane są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki komandytowe, a także pozostałe podmioty jeżeli ich przychody ze sprzedaży przekraczają określoną w przepisach kwotę. Pełną księgowości prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych. księgi rachunkowe mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Uproszczona księgowość jest stosunkowo łatwa w prowadzeniu. Przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy uproszczonej księgowości – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Uproszczona księgowość służy głównie do wyliczania podatku. Rozliczać się na jej podstawie mogą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody nie przekraczają określonej w przepisach kwoty.

Pełna księgowość jest skomplikowana, jednak dzięki niej przedsiębiorca ma pełny obraz finansowy swojego przedsiębiorstwa oraz wie gdzie ulokowane są jego pieniądze. Uproszczona księgowość jest łatwa i tania w prowadzeniu ale służy jedynie do wyliczania wysokości podatku do zapłaty.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl


Nasze biuro czynne jest w godzinach:
9:00- 17:00

ADRESY

WARSZAWA: ul. Ciołka 13
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

NIP: 954-274-33-34
REGON: 243 264 274
KRS: 00 00 46 11 39