Obowiązki podatkowe

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to przedsiębiorcy pojęcia obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego, traktują zamiennie.

Jak się jednak w praktyce okazuje, polski ustawodawca zróżnicował te terminy. Tak więc w dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić Państwu różnice pomiędzy nimi.

Z całą pewnością zarówno „obowiązek podatkowy”, jak i „zobowiązanie podatkowe” są podstawowymi pojęciami polskiego prawa podatkowego. Zarówno pierwsze, jak i drugie odnoszą się do szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Jednak warto mieć na uwadze fakt, że podstawową różnicą pomiędzy tymi pojęciami jest nieskonkretyzowany charakter obowiązku podatkowego. Sytuacja w której na danym podmiocie spoczywa obowiązek świadczenia pieniężnego, nie jest równoznaczna z tym, iż podmiot ten będzie zobowiązany do opłacenia owego świadczenia. Jednak nie w każdej sytuacji obowiązek podatkowy może przekształcić się w zobowiązanie podatkowe. Ważne jest to, iż samo istnienie obowiązku podatkowego, nakłada na dany podmiot nim obciążony m.in. obowiązek składania deklaracji, bądź informacji podatkowych.

Z drugiej strony każdorazowo warunkiem koniecznym do powstania zobowiązania podatkowego, jest pojawienie się obowiązku podatkowego, który obciąża konkretny podmiot. Zobowiązaniem podatkowym jest forma konkretyzowanie indywidualnego obowiązku podatkowego, wynikiem którego może powstać wyłączenie wówczas, kiedy wcześniej, bądź równolegle powstał obowiązek podatkowy dla danego podmiotu.

Obowiązująca Ordynacja Podatkowa informuje nas o tym, że dana konkretyzacja musi opierać się na regulacjach, które są zawarte w obowiązujących ustawach oraz aktach prawnych.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139