Otrzymanie Karty Stałego Pobytu

Karta stałego pobytu to dokument upoważniający cudzoziemca do pobytu, mieszkania oraz pracy na terenie Polski. W naszym kraju wydanie karty stałego pobytu wymaga złożenia przez cudzoziemca wniosku do urzędu wojewódzkiego właściwego do miejsca zamieszkania tej osoby oraz spełnienia określonych wymagań.

Cudzoziemiec, który chce otrzymać zezwolenie na pobyt stały w Polsce musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych założeń:
– jest dzieckiem cudzoziemca, który ma pozwolenie na pobyt stały,
– jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką,
– jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza na stałe osiedlić się w Polsce,
– pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały,
– jest ofiarą handlu ludźmi i mieszkał w Polsce przed złożeniem wniosku nie krócej niż rok, współpracował z organami ścigania lub ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 5 lat np. na podstawie statusu uchodźcy,
– bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany,
– udzielono mu w Polsce azylu,
– posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Karta stałego pobytu ważna jest na okres 10 lat, natomiast zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieoznaczony.

Potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu karty stałego pobytu? Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasz prawnik pomoże Państwu w załatwieniu formalności.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139