Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Księgowość uznawana jest za jeden z najważniejszych działów w każdej firmie. Księgowość dzieli się na dwie formy – uproszczoną oraz pełną. Uproszczona księgowość służy głównie do wyliczenia wysokości podatku, który przedsiębiorca musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego natomiast pełna jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Służy nie tylko do wyliczania podatku, ale także dzięki niej przedsiębiorca może przeprowadzić szeroką analizę finansową swojej firmy.

Uproszczona księgowość może być prowadzona w trzech formach – karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form uproszczonej księgowości. Korzystać z niej mogą jedynie nieliczne podmioty. Wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego zależy m.in. rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców, miejscowości, w której prowadzona jest firma. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca płaci określoną stawkę podatku, która zależy od przychodów. Nie ma możliwości odliczenia kosztów jakie są ponoszone przez firmę. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów wysokość podatku obliczana jest z różnicy między przychodami a kosztami, czyli od dochodu. Jeśli firma nie przynosi zysku, nie ma obowiązku płacenia podatku.