Podatek dochodowy od osób prawnych CIT jest podatkiem bezpośrednim, obciążającym dochody uzyskiwane przez przedsiębiorstwa. Zdarzyć się może sytuacja, że przedmiotem opodatkowania staje się przychód jednostki. Jak sama nazwa wskazuje podmiotami, które muszą rozliczać się na podstawie tego podatku są wszystkie osoby prawne oraz spółki kapitałowe w organizacji, a także spółki komandytowo-akcyjne. Jednostkami, które mogą być płatnikami podatku CIT są podmioty nieposiadające osobowości prawnej lecz mające zdolność prawną np. spółki partnerskie, spółki komandytowe.

Podmiotami zwolnionymi z konieczności rozliczania się z tego podatku są m.in:
– Skarb Państwa,
– Narodowy Bank Polski,
– jednostki budżetowe,
– fundusze celowe,
– przedsiębiorstwa międzynarodowe utworzone przez organy administracji państwowej,
– gminy (w zakresie dochodów własnych),
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– fundusze emerytalne i inwestycyjne,
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– organizacje religijne.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 15% dla małych podatników (przedsiębiorstw, których przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro) oraz dla nowych firm oraz 19% dla pozostałych płatników. Niższa stawka podatku obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, jej wprowadzenie ma na celu wzrost rozwoju gospodarczego w Polsce poprzez zakładanie nowych firm oraz wspieranie rozwoju mniejszych przedsiębiorstw.