Podatki w spółce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, podmiot ten podlega podwójnemu opodatkowaniu. Spółka zobowiązana jest do regulacji 19% podatku CIT od wypracowanego zysku, natomiast wspólnicy chcąc wypłacić dywidendę muszą z kolei uregulować od niej podatek dochodowy od osób fizycznych zazwyczaj w formie 19% ryczałtu.

W związku z niedogodnościami związanymi z podwójnym opodatkowaniem wielu przedsiębiorców szuka sposobu na jego pominięcie. Najprostszą metodą jest niewypłacanie wspólnikom zysku. Zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest jednak w ogóle brane pod uwagę. Innym sposobem jest świadczenie na rzecz spółki usług marketingowych i doradczych, w ramach której wspólnikom wypłaca się wynagrodzenie, a nie dywidendę. Ponadto wynagrodzenie takie może zostać zaliczone przez spółkę jako koszty związane z uzyskaniem przychodu. Niestety transakcje pomiędzy wspólnikami, a spółką są bardzo dokładnie analizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego taka działalność może okazać się niezwykle ryzykowna. Zdaniem wielu najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę w komandytową, jeżeli jednak nie jest to możliwe można zastosować metody, które zminimalizują należności podatkowe.

Co ważne, wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki w tym również zobowiązania podatkowe. Do zapłaty podatków mogą zostać zobligowani członkowie Zarządu spółki w przypadku, gdy sama spółka nie będzie w stanie ich uregulować.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139