Prawdopodobnie każdy przedsiębiorca miał lub będzie miał kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Większość z nich jest bowiem zobowiązana do płacenia składek na ubezpieczenia zarówno od siebie, jak i od zatrudnianych przez siebie pracowników. Obowiązek ten powstaje już w dniu rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca obowiązkowo musi uregulować składki na ubezpieczenia:
1. społeczne:
– emerytalne
– rentowe
– wypadkowe
2. zdrowotne
3. chorobowe

Składki do ZUS przekraczają 1200 złotych od osoby. Opłata ta musi zostać uregulowana do 10. dnia każdego miesiąca. Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy szukają sposobu na zredukowanie tych kosztów. Jednym z takich sposobów jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzenie tej jednostki nie powoduje powstania obowiązku regulacji składek do ZUS. Co jednak ważne, spółka musi być co najmniej dwuosobowa. W przeciwnym razie traktowana jest jako jednoosobowa działalność, która zobowiązuje do opłaty składek na ubezpieczenie.

Osoby, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności mogą opłacać preferencyjne stawki do ZUS w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co jednak ważne niższe składki dotyczą wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna i chorobowa musi być regulowana w niezmienionej wysokości.

Kwestię składek do ZUS swojej firmy warto skonsultować ze specjalistami, którzy w ramach doradztwa przekażą w jaki sposób zminimalizować, a nawet całkowicie zredukować te opłaty. Jeżeli są Państwo zainteresowani, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przedstawią naszą ofertę oraz odpowiedzą na wszelkie pytania.