Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Co więcej, podmiot ten podlega podwójnemu opodatkowaniu. Spółka zobowiązana jest do regulacji 19% podatku CIT od wypracowanego zysku, natomiast wspólnicy chcąc wypłacić dywidendę muszą z kolei uregulować od niej podatek dochodowy od osób fizycznych zazwyczaj w formie 19% ryczałtu.

W związku z niedogodnościami związanymi z podwójnym opodatkowaniem wielu przedsiębiorców szuka sposobu na jego pominięcie. Najprostszą metodą jest niewypłacanie wspólnikom zysku. Zazwyczaj takie rozwiązanie nie jest jednak w ogóle brane pod uwagę. Innym sposobem jest świadczenie na rzecz spółki usług marketingowych i doradczych, w ramach której wspólnikom wypłaca się wynagrodzenie, a nie dywidendę. Ponadto wynagrodzenie takie może zostać zaliczone przez spółkę jako koszty związane z uzyskaniem przychodu. Niestety transakcje pomiędzy wspólnikami, a spółką są bardzo dokładnie analizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego taka działalność może okazać się niezwykle ryzykowna. Zdaniem wielu najlepszym rozwiązaniem na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest przekształcenie spółki z o.o. w spółkę w komandytową, jeżeli jednak nie jest to możliwe można zastosować metody, które zminimalizują należności podatkowe.

Co ważne, wspólnicy spółki nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki w tym również zobowiązania podatkowe. Do zapłaty podatków mogą zostać zobligowani członkowie Zarządu spółki w przypadku, gdy sama spółka nie będzie w stanie ich uregulować.