Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podobnie jak każda inna spółka prawa handlowego może zostać zawieszona. Zawieszenie to może trwać od 1 do 24 miesięcy.

Zawieszenie nie jest jednoznaczne z likwidacją firmy. Jest to wyłącznie chwilowe zaprzestanie działalności. Przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności, która przynosiłaby mu bieżące przychody. Ma jednak prawo do:
– wykonywania czynności zabezpieczających źródło przychodów,
– uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych,
– przyjmowania należności i regulowania zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem zawieszenia,
– wykonywania obowiązków prawnych,
– zbywania środków trwałych i elementów wyposażenia.

Jedną z największych zalet zawieszenia działalności spółki jest brak konieczności regulowania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednak równoznaczne z niemożliwością korzystania z przywilejów z tego tytułu. Z tego powodu wielu przedsiębiorców, którzy podczas zawieszenia nie decydują się na zatrudnienia w innej firmie postanawia dobrowolnie regulować składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne oraz chorobowe.

Zawieszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym za pomocą formularza KRS-Z62. Formalności z tym związane warto powierzyć specjalistom. Dzięki temu otrzymają Państwo pewność, że wasza działalność zostanie zawieszona szybko i skutecznie.

Dopełnianie formalności związanych z zawieszeniem spółek oferuje nasza firma. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły!