Podczas prowadzenia działalności czasem może dojść do sytuacji, gdy będziemy zmuszeni do chwilowego zaprzestania aktywności na rynku. Może być to spowodowane trudną sytuacją finansową, sprawami rodzinnymi oraz wieloma innymi kwestiami. Nie jest to jednak równoznaczne z koniecznością zlikwidowania firmy.

Prowadząc firmę mamy prawo do chwilowego zawieszenia jej działalności. Zawieszenie może trwać od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia zawieszenia jest niezatrudnianie pracowników.

W trakcie zawieszenia przedsiębiorca może skorzystać z licznych przywilejów. Przedsiębiorca zwolniony jest bowiem z konieczności regulowania składek na rzecz ubezpieczeń społecznych, składania deklaracji podatkowych, opłacania zaliczek na podatek dochodowy itd.. Co więcej, może korzystać również z wielu ulg podatkowych i udogodnień finansowych.

Mimo zaprzestania działalności przez okres zawieszenia przedsiębiorca powinien:
– wykonywać czynności niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów,
– przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed złożeniem wniosku o zawieszenie,
– (może) zbywać środki trwałe i wyposażenie swojej firmy,
– uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z wykonywana działalnością gospodarcza,
– wykonywać obowiązki narzucone przez przepisy prawa.

Ponadto warto podkreślić, że firma będąca w zawieszeniu może zostać poddana kontroli ze strony urzędów dokładnie na takich samych zasadach, jak funkcjonujące przedsiębiorstwa. Kontrola ta może dotyczyć działalności firmy przed zawieszeniem.