Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak każda inna spółka prawa handlowego może zostać zawieszona na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Warunkiem jest brak zatrudniania przez nią pracowników. Stosunki zawarte na podstawie umów cywilnoprawnych są dopuszczone do przeprowadzenia zawieszenia.

Powodów do zawieszenia działalności spółki może być wiele. Można uznać za nie trudną sytuację finansową firmy, prowadzenie działalności sezonowej, potrzebę sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i wiele innych.

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać czynności, które przyniosłyby mu bieżące dochody, za wyjątkiem aktywności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku regulowania składek do ZUS, składania deklaracji podatkowych, opłacania zaliczek na podatek dochodowy itd. Może również korzystać z licznych udogodnień finansowych i ulg podatkowych.

Co jednak ważne, przedsiębiorca, który podczas zawieszenia działalności swojej spółki nie jest zatrudniony w innej firmie nie podlega ubezpieczeniom społecznym, co oznacza, że nie może korzystać z przywilejów z tego tytułu. Z tego względu wielu z nich postanawia dobrowolnie opłacać składki na rzecz ubezpieczeń rentowych, emerytalnych oraz chorobowych.

Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy w przeprowadzeniu zawieszenia swojej spółki, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy omówią ofertę naszej firmy w tym zakresie.