Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy podjęli się prowadzenia własnej działalności gospodarczej, muszą liczyć się z tym, iż wzięli na swoje barki nie tylko przywileje, ale również zobowiązania oraz obowiązki. Jednym z takich właśnie obowiązków jest prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży, a następnie także obowiązek rozliczenia się z niego.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży nazywane jest również ewidencją sprzedaży VAT, którą prowadzi się w celu prawidłowego naliczenia wysokości podatku, jaki należy uiścić w Urzędzie Skarbowym z tytułu dokonanych sprzedaży. Ów podatek nalicza się poprzez ustalenie różnicy pomiędzy podatkiem VAT naliczonym, a podatkiem VAT należnym. Dla przypomnienia napiszę, iż podatek naliczony pochodzi z zakupu materiałów, towarów i usług, a z kolei podatek należny pochodzi ze sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

W oparciu o ustawę VAT, ewidencja sprzedaży zawierać powinna pewne dane, które następnie okażą się pomocne dla sporządzenia deklaracji VAT. Do informacji tych zalicza się:
– numer danej ewidencji,
– datę wystawienia oraz numer danej faktury,
– nazwę, adres oraz NIP nabywcy,
– wartość sprzedaży brutto,
– kwotę podatku należnego,
– stawki podatku VAT.

Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży nie jest prostą czynnością, aczkolwiek jest możliwe do zrealizowania. Osoby, które mimo wszystko wciąż nie czują się na siłach, aby wziąć na siebie prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży, mają możliwość skorzystania z usług naszego biura rachunkowego, ponieważ jako firma z wieloletnim doświadczeniem, możemy zarówno pomóc w prowadzeniu rejestru, jak i posłużyć poradą.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139