Przepisy księgowe

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą, zobowiązani są do tego, aby stosować się do aktualnie obowiązujących norm prawnych oraz przepisów księgowych. W innym przypadku mogą pojawić się bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Należy pamiętać, iż jednym z segmentów, który regulowany jest przez normy prawne jest dział księgowości prowadzonej firmy. W związku z tym, każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że najważniejszym aktem prawnym, który reguluje system księgowości jest tzw. Ustawa o rachunkowości, w której przedstawiony został sposób oraz cały zakres działania działu rachunkowości w Polsce. Akt ten na tą chwilę był już wielokrotnie nowelizowany, co było spowodowane chęcią dostosowania wszystkich regulacji prawnych do najnowszych rozwiązań rynkowych, które się pojawiły.

Ustawa o rachunkowości obejmuje zasady rachunkowości oraz tryb przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Każdy podmiot działający na terenie Polski, który wdraża w swojej działalności system rachunkowości, zobowiązany jest stosować przepisy księgowe, które zostały zawarte w owej ustawie.

Ustawa o rachunkowości składa się z 11 rozdziałów, które poświęcone są poszczególnej tematyce takiej, jak: wycena aktywów i pasywów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, łączenie spółek, ochrona danych. Prócz tego, dodatkowo pojawiają się załączniki zawierające wykaz informacji, które muszą znaleźć się w sprawozdaniach finansowych danych jednostek.

Następnym aktem prawnym, do którego stosować muszą się przedsiębiorcy, są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Jednak mają one zastosowanie w przypadku firm, które w swojej firmie stosują MSSF/MSR. Regulacje te zostały opracowane z myślą o ujednoliceniu międzynarodowego systemu rachunkowości. Daje to możliwość interpretacji sprawozdań finansowych, jak również łatwość w wyciąganiu z nich odpowiednich wniosków.

Warto wiedzieć również o Krajowych Standardach Rachunkowości, które powinny być przez przedsiębiorców stosowane w sytuacji, jeśli jakieś rozwiązanie nie zostało ujęte w Ustawie o rachunkowości. Są one wydaje przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139