Sporządzanie deklaracji ZUS

Wielu przedsiębiorców przeraża się na myśl o obowiązku sporządzania deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u. Jest to zrozumiałe, ponieważ istnieje kilka różnych rodzajów deklaracji, które przedsiębiorca musi prawidłowo sporządzić, a następnie złożyć w odpowiednim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązki te występują nie tylko na etapie rozpoczynania działalności, jak również w trakcie jej prowadzenia. Deklaracje składane do ZUS możemy podzielić na rozliczeniowe oraz zgłoszeniowe.

Poniżej przedstawiamy deklaracje ZUS – zgłoszeniowe, które należy składać na początku prowadzenia działalności, jak również w momencie zatrudniania nowego pracownika przy zgłaszaniu go do ubezpieczeń.
– ZUS ZUA – deklaracja stosowana przy zgłaszaniu nowego pracownika lub siebie do ubezpieczeń lub w momencie wystąpienia konieczności skorygowania danych. Składana, gdy osoba zgłaszana objęta jest pełnym ubezpieczeniem społecznym.
– ZUS ZZA – deklaracja stosowana przy zgłaszaniu nowego pracownika lub siebie do ubezpieczeń lub w momencie wystąpienia konieczności skorygowania danych. Składana, gdy osoba zgłaszana jest objęta jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.
– ZUS ZIUA – deklaracja stosowana w przypadku korekty danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, który wcześniej został zgłoszony na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA.
– ZUS ZCNA – deklaracja służąca do zgłoszenia danych członków rodziny podatnika lub pracownika, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Służy również do wyrejestrowania z ubezpieczeń.
– ZUS ZWUA – deklaracja składana w przypadku, gdy przedsiębiorca chce wyrejestrować siebie bądź pracownika z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, tylko społecznego lub tylko zdrowotnego.

Czas na przedstawienie deklaracji rozliczeniowych ZUS, które składane są w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Deklaracje te składają się z formularza głównego oraz załączników, którymi są raporty imienne.
– ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowo-korygująca miesięczna, w której rozlicza się wszystkie składki oraz świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.
– ZUS RCA – raport imienny, który określa należne składki oraz wypłacone świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego, a także zdrowotnego. Składany w sytuacji, gdy ubezpieczony podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu.
– ZUS RZA – miesięczny raport imienny informujący o wysokości należnych składek. Składany w sytuacji, gdy ubezpieczony podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
– ZUS RSA – miesięczny raport imienny informujący o wypłaconych świadczeniach oraz ewentualnych przerwach w opłacaniu składek.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139