Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa jest najważniejszym raportem jednostki gospodarczej. Sporządza się je na koniec każdego roku obrotowego w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Obowiązek sporządzenia tego dokumentu ciąży na firmach, które w swoich firmach stosują pełną księgowość. Ma on określoną formę. Powinien być wykonywany w sposób profesjonalny i rzetelny tak, aby można było przeczytać z niego wszystkie niezbędne informacje.

Sprawozdanie finansowe składa się z kilku części. Aby było kompletne muszą się w nim zawierać wszystkie:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– wycena majątku w ujęciu bilansowym – aktywa i pasywa,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w kapitale,
– rachunek przepływów pieniężnych,
– dodatkowe objaśnienia i informacje.

Sprawozdanie finansowe stanowi główne źródło informacji o sytuacji finansowej firmy. Jest bardzo praktyczne, gdyż pozwala na łatwą i szybka analizę danych oraz na uporządkowanie informacji finansowych.

W swojej ofercie posiadamy usługę związaną ze sporządzeniem tego dokumentu. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl


Nasze biuro czynne jest w godzinach:
9:00- 17:00

ADRESY

WARSZAWA: ul. Ciołka 13
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

NIP: 954-274-33-34
REGON: 243 264 274
KRS: 00 00 46 11 39