Świadectwo pracy z kodem QR

Planem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było wprowadzenie ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania informacji zawartych w świadectwie pracy. Tak więc każda strona świadectwa pracy zostanie wyposażona w stały fotokod, a więc powszechnie znany kod QR.

Owa potrzeba nowelizacji rozporządzenia z 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy wynika ze zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 7 września 2019 roku. Dodatkowo zmiany te będą wprowadzały zmiany w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, jak również ich elektronizacją.

Omawiany na wstępie kod QR będzie umieszczany w prawym górnym rogu strony. Dany kod obejmować będzie:
– rodzaj dokumentu,
– numer strony,
– orientację strony,
– ogólną liczbę stron.

Prócz tego kod QR z pierwszej strony będzie zawierał pouczenie odnośnie możliwości sprostowania świadectwa pracy. Z kolei kod z ostatniej strony zawierał będzie informację odnośnie miejsca złożenia podpisu. Z racji tego, iż dane te są stałe, mogą zostać ujęte w pomocniczym wzorze świadectwa pracy.

Osoby korzystające z urządzeń przenośnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów będą mogły skanować oraz odczytywać fotokody. Umożliwi to, że np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności dostarczenia go nowemu pracodawcy, będzie spokojny o kompletność dokumentów. Z kolei osoba z dysfunkcją wzroku, która będzie musiała zmierzyć się ze sporządzeniem świadectwa pracy, będzie miała możliwość wydrukowania dokumentu, a następnie samodzielnej jego identyfikacji w celu złożenia podpisu.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139