Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku osiągnie poziom 2600 zł brutto. Zapewne wielu z Państwa chciałoby wiedzieć, ile wyniosą poszczególne składki do ZUS-u od minimalnego wynagrodzenia, jak również jaki będzie całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który zarabia najniższa krajową.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020. Jak się okazuje – pracowników z minimalnym wynagrodzeniem czeka mała podwyżka.

Jak zmieni się minimalne wynagrodzenie?

Zgodnie z tym, co zostało zawarte w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, co najmniej raz w roku ulega i będzie ulegało ono waloryzacji. Tym sposobem na 2020 r. zaplanowano wzrost minimalnego wynagrodzenia o 15,6%, a więc do wysokości 2600 zł (dla porównania – obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł).

Tym sposobem pracownicy, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie, brutto otrzymają 350 zł więcej. Na tzw. rękę różnica ta będzie wynosiła ponad 243 zł.

Warto mieć na uwadze, że wzrost minimalnego wynagrodzenia ma również wpływ na wysokość poszczególnych składek odprowadzanych do ZUS-u.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w 2020 roku na podstawie umowy o pracę wyniesie 3132,48 zł.

Poniżej przedstawiamy tabelkę odnośnie wysokości poszczególnych składek od minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł) w 2020 r.

wynagrodzenie minimalne 1