16 maja 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt odnośnie nowelizacji ustawy w zakresie m.in. VAT, który opracował Minister Finansów. Jako uzasadnienie owego projektu można przeczytać, iż podstawowym celem projektowanych zmian jest w głównej mierze zastąpienie obecnie obowiązujących rozwiązań rozliczania podatku VAT, a więc odwrotnego obciążenia i odpowiedzialności podatkowej nabywcy, co stanowi stosowany obligatoryjnie mechanizm podzielonej płatności.

19 lipca uchwalono ustawę odnośnie zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, jak również innych ustaw, które mają wprowadzić te zmiany w system podzielonej płatności. Póki co prace legislacyjne nad projektem nie zostały zakończone.

Docelowo objęci obowiązkowym MPP będą wszyscy podatnicy, którzy na obecną chwilę dostarczają towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem oraz solidarną odpowiedzialnością. Tak więc mowa o podatnikach, którzy świadczą usługi budowlane, sprzedających wyroby stalowe, paliwa, metale szlachetne oraz nieszlachetne w postawi surowca oraz półproduktu handlujących uprawnieniami do emisji CO2, nośnikami pamięci, tabletami, telefonami komórkowymi, laptopami, konsolami, złomem, odpadami i surowcami wtórnymi. Prócz tego obowiązkowa płatność zostanie przypisana do podatników handlujących węglem, częściami samochodowymi, niektórymi maszynami i urządzeniami elektrycznymi, jak również częściami do nich. Mowa o tych branżach, gdyż to właśnie w nich zidentyfikowano największą ilość nieprawidłowości w rozliczaniu VAT.

Tak więc obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte płatności, które dotyczą faktur, których kwota ogółem wynosi powyżej 15 000 zł. Zmianą korzystną dla podatników, jest możliwość zapłacenia jednym poleceniem przelewu więcej niż jednej faktury do tego samego kontrahenta. Jedynym wymogiem jest, aby owe faktury były z jednego definiowanego okresu.

Wstępnie zakładano, że przepisy wejdą w życie 1 września br., aczkolwiek nie udało się owego terminu dotrzymać, a kolejny wyznaczono na 1 listopada 2019 r..