Planem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej było wprowadzenie ułatwienia dla osób z dysfunkcją wzroku w zakresie odczytywania informacji zawartych w świadectwie pracy. Tak więc każda strona świadectwa pracy zostanie wyposażona w stały fotokod, a więc powszechnie znany kod QR.

Owa potrzeba nowelizacji rozporządzenia z 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy wynika ze zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie 7 września 2019 roku. Dodatkowo zmiany te będą wprowadzały zmiany w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych, jak również ich elektronizacją.

Omawiany na wstępie kod QR będzie umieszczany w prawym górnym rogu strony. Dany kod obejmować będzie:
– rodzaj dokumentu,
– numer strony,
– orientację strony,
– ogólną liczbę stron.

Prócz tego kod QR z pierwszej strony będzie zawierał pouczenie odnośnie możliwości sprostowania świadectwa pracy. Z kolei kod z ostatniej strony zawierał będzie informację odnośnie miejsca złożenia podpisu. Z racji tego, iż dane te są stałe, mogą zostać ujęte w pomocniczym wzorze świadectwa pracy.

Osoby korzystające z urządzeń przenośnych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów będą mogły skanować oraz odczytywać fotokody. Umożliwi to, że np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności dostarczenia go nowemu pracodawcy, będzie spokojny o kompletność dokumentów. Z kolei osoba z dysfunkcją wzroku, która będzie musiała zmierzyć się ze sporządzeniem świadectwa pracy, będzie miała możliwość wydrukowania dokumentu, a następnie samodzielnej jego identyfikacji w celu złożenia podpisu.