Uproszczone formy ewidencji

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie księgowości. Księgowość uznawana jest za jeden z najważniejszych działów w każdej firmie. Księgowość dzieli się na dwie formy – uproszczoną oraz pełną. Uproszczona księgowość służy głównie do wyliczenia wysokości podatku, który przedsiębiorca musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego natomiast pełna jest skomplikowanym i rozbudowanym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Służy nie tylko do wyliczania podatku, ale także dzięki niej przedsiębiorca może przeprowadzić szeroką analizę finansową swojej firmy.

Uproszczona księgowość może być prowadzona w trzech formach – karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form uproszczonej księgowości. Korzystać z niej mogą jedynie nieliczne podmioty. Wysokość podatku ustalana jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego zależy m.in. rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców, miejscowości, w której prowadzona jest firma. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca płaci określoną stawkę podatku, która zależy od przychodów. Nie ma możliwości odliczenia kosztów jakie są ponoszone przez firmę. W sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów wysokość podatku obliczana jest z różnicy między przychodami a kosztami, czyli od dochodu. Jeśli firma nie przynosi zysku, nie ma obowiązku płacenia podatku.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139