Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości jest polską ustawą zawartą w dniu 29 września 1994 roku i stanowi najważniejszy dokument regulujący zakładanie, a następnie prowadzenie działalności gospodarczych. Ustawa o rachunkowości powszechnie nazywana jest polskim prawem bilansowym. Od momentu uchwalenia, była wielokrotnie nowelizowana.

W treści zawartej w Ustawie o rachunkowości wyraźnie określone zostały zasady rachunkowości, a także tryb przeprowadzania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Zgodnie z art. 2 ust. 1, Ustawa o rachunkowości stosowana jest w przypadku działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
– spółek handlowych oraz spółek cywilnych,
– osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich pod warunkiem, że ich przychody wyniosły co najmniej 1 200 000 euro,
– jednostek organizacyjnych działających w oparciu o prawo bankowe,
– gmin, powiatów, województw oraz jednostek z nimi związanych,
– jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej,
– oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139