Wypłata dywidendy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową działająca w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Może ona zostać założona przez jedną lub więcej osób nazywanych wspólnikami. Wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. Posiadają oni prawo do otrzymania dywidendy, o jej wysokości oraz terminie wypłaty decyduje jeden z organów spółki.

Dywidenda jest częścią zysku netto, jaki otrzymują do podziału wspólnicy w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusze w przypadku spółki akcyjnej. Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub aktyw, które są w posiadaniu spółki.

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. O terminie oraz o wysokości dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje zgromadzenie wspólników, natomiast w spółkach akcyjnych organem decyzyjnym jest walne zgromadzenie.

Dywidenda w spółce z o.o. może być wypłacana z zysku netto jaki spółka osiągnęła w ostatnim roku obrotowym lub z niespodziewanych zysków z lat poprzednich. Istnieje także możliwość wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego jednak tylko wtedy, gdy kapitał ten powstał z zysku spółki.

Warunki wypłaty dywidendy w spółce z o.o.:
– zakończenie roku obrotowego,
– sporządzenie sprawozdania finansowego, a w określonych przypadkach sprawdzenie go przez biegłego rewidenta,
– zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
– podjęcie decyzji o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139