Zawieszanie działalności firmy

Prowadzenie działalności gospodarczej nie zawsze niesie ze sobą efekty jakie byśmy oczekiwali. Nie oznacza to jednak, że musimy zdecydować się na całkowite rozwiązanie naszej firmy. Polskie ustawodawstwo przewiduje w tej kwestii pewne udogodnienia. Zamiast likwidować działalność przedsiębiorca może chwilowo ją zawiesić.

Zawieszanie działalności firmy może być bardzo atrakcyjne dla przedsiębiorcy ze względu na liczne ulgi podatkowe oraz udogodnienia finansowe z których może w tym czasie skorzystać.

Podczas zawieszenia przedsiębiorca nie musi opłacać składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto jednak wiedzieć, że prawo do świadczeń zdrowotnych wygasa po 30 dniach od opłacenia ostatniej składki. Czas zawieszenia nie jest również wliczany do lat pracy zezwalających na przejście na emeryturę.

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po tym czasie jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Zawieszenie działalności firmy wykonuje się za pomocą wniosku CEIDG-1, a więc dokładnie tego samego dokumentu za pomocą którego dokonuje się wpisu do ewidencji.
Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć osobiście w gminie, przez pełnomocnika, listownie oraz drogą elektroniczną przy pomocy podpisu elektronicznego.

Po zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności, który przynosiłaby mu bieżący dochód. Co jednak warto podkreślić, ma prawo do czynności, które zabezpieczają źródło jego przychodów.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)
e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117, lok.219A,
00-140 Warszawa

KRAKÓW: Cegielniana 4A, lok. 26,
30-404 Kraków

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139