Zmiany w VAT – nowe zasady ewidencjonowania i sporządzania deklaracji

Po dokonaniu rozliczenia za kwiecień w 2020 roku, każdy duży przedsiębiorca będzie zobowiązany składać deklaracje VAT w formie JPK. Będzie to następstwem obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz ewidencji JPK_VAT. Pozostali podatnicy będą zobowiązani do zastosowania owej zmiany od lipca 2020.

JPK_VAT z deklaracją jest dokumentem elektronicznym, który składa się z dwóch części. Jest to spowodowane tym, że obejmuje dwie części – ewidencję VAT (zestawienie zakupów i sprzedaży), jak i deklaracji VAT.

Budowę i zawartość nowego JPK_VAT określono w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r..

Podsumowując…

Kto i kiedy musi złożyć JPK_VAT?
Dokument ten obowiązywać będzie wszystkich podatników, którzy posiadają status czynnego podatnika VAT za okresy:
– od 1 kwietnia 2020 roku duże przedsiębiorstwa,
– od 1 lipca 2020 roku wszyscy podatnicy.

Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK?
JPK_VAT składać się będzie z części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej, które będą dotyczyć rozliczeń VAT, które są dokonywane obecnie w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K.

Co będzie się znajdowało w JPK_VAT?
JPK_VAT zawierać będzie:
– zestaw informacji o zakupach i sprzedaży na podstawie ewidencji VAT,
– pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (opcjonalnie VAT-7K),
– dodatkowe informacje, które są niezbędne do analizy poprawności rozliczenia.

W jaki sposób sporządzić JPK_VAT?
JPK_VAT docelowo będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dostępne będą dwa warianty dla tego dokumentu, a mianowicie:
– JPK_V7M, który dotyczy podatników rozliczających się miesięcznie.
– JPK_V7K, który dotyczy podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Dokument ten będzie można podpisać:
– podpisem kwalifikowanym,
– profilem zaufanym,
– danymi autoryzującymi.

DEKLARACJE PIT

Zachęcamy do podjęcia współpracy w zakresie sporządzenia i złożenia deklaracji PIT.

Gwarantujemy poprawne i niezwłoczne przedłożenie deklaracji w promocyjnej cenie!

Skontaktuj się

W celu pozyskania szczegółowych informacji na temat oferty naszego biura i warunków współpracy prosimy o kontakt.

tel: 22 211 22 27, 12 378 39 96 (Cała Polska)

e-mail: biuro@generaloutsource.pl

Nasze biuro czynne jest w godzinach:

9:00- 17:00

 

ADRESY

WARSZAWA: Aleje Solidarności 117
KRAKÓW: ul. Cegielniana 4a lok.27
KATOWICE: ul. Mariacka 6

DANE FIRMY:

GENERAL OUTSOURCE SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O.

NIP: 95   42743334
REGON: 243264274
KRS: 00 00  461  139