Obowiązkiem wpisu do rejestru BDO są objęte podmioty, które:
– wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów,
– wprowadzają na krajowy rynek produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie oraz akumulatory, jak również sprzęt elektroniczny oraz elektryczny,
– są producentami, importerami, bądź wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań.

Poza powyższymi przypadkami, rejestracja do BDO może być również konieczna w poniższych przypadkach:
– podatnik prowadzi np. salon kosmetyczny, salon fryzjerski, firmę budowlaną, zakład mechaniczny, gabinet stomatologiczny, zakład fotograficzny lub zakład drukarski,
– podatnik prowadzi działalność, która zajmuje się handlem detalicznym lub hurtowym, gdzie oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Właściciele przedsiębiorstw, które funkcjonują w dniu wejścia w życie tej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, gdzie oferuje się materiały objęte opłatą recyklingową, byli zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru do dnia 31 grudnia 2019 r. i do dnia uzyskania wpisu, wciąż mogą prowadzić swoją działalność.

W praktyce wygląda to tak, iż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku dany podmiot zostaje wprowadzony do rejestru. Istotne jest to aby nadany numer BDO umieszczać na fakturze oraz innych dokumentach zewnętrznych, które wiążą się z prowadzoną działalnością.

UWAGA!
Kara za niewywiązanie się z tego obowiązku może wynosić od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Obecnie podejmowane są próby przesunięcia wejścia w życie tego obowiązku od 2021 roku.