Mały ZUS to zmiana, z której mogą skorzystać mali przedsiębiorcy. Najmniejsze firmy mogą dzięki niej uiszczać niższe, adekwatne do osiąganych przychodów składki na ubezpieczenie społeczne.

Skorzystanie z małego ZUS jest możliwe jeśli średni miesięczny przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia. Mały ZUS Plus obniży składki tym, którzy już obecnie korzystają z małego ZUS-u, a także poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju przewidują, że aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 roku, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 rok nieprzekraczający 120 tysięcy złotych.

Dla kogo przeznaczona jest zmiana “mały ZUS od 2020 roku”?
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych do małego ZUS nie mogli zgłosić się przedsiębiorcy:
– prowadzący w poprzednim roku działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni,
– korzystający z preferencji w opłacaniu składek,
– wykonujący pracę na rzecz byłego pracodawcy,
– korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej i jednocześnie zwolnieni z VAT.

Od kiedy zacznie obowiązywać nowa ustawa?
Ustawa miała wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku. Jednak podczas prac komisji finansów publicznych oraz polityki społecznej i rodziny i pierwszego czytania planowanej ustawy zostały zaproponowane poprawki do niej. Termin wprowadzenia nowego małego ZUS-u w życie został zmieniony. Posłowie zaproponowali, aby “mały ZUS plus” zaczął obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.

Aby móc skorzystać z nowych zasad małego ZUS-u trzeba było zgłosić się do końca pierwszego miesiąca obowiązywania nowych regulacji. Tak więc przedsiębiorcy, którzy spełnili wymogi wyszczególnione w projekcie ustawy, mieli czas do końca stycznia tego roku.

Nowy system
Mały ZUS od 2020 to kolejna zmiana w prawie, którą można zaliczyć do przedsiębiorczych ułatwień wprowadzonych w ostatnim czasie. Co ważne jest to zmiana komplementarna wobec innych nowych regulacji.

Jeśli przedsiębiorca zaczyna działalność i jego miesięczny przychód jest niższy niż połowa najniższej pensji krajowej, w ogóle nie musi rejestrować swojej działalności. Jeśli zacznie mu się powodzić lepiej, musi założyć firmę, ale może skorzystać z “ulgi na start”, czyli przez pół roku płacić mniej. Później, przez kolejne dwa lata, ten sam przedsiębiorca będzie mógł korzystać z preferencyjnej składki. Po tym czasie będzie miał możliwość skorzystania z udogodnień Małego ZUS-u Plus.