Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych rozpoczął swoją działalność 13 października 2019 roku, a wciąż wielu przedsiębiorców ma kłopot z ustaleniem tego, kogo powinna wpisać.

CRBR jest systemem, w którym gromadzone oraz przetwarzane są informacje odnośnie beneficjentów rzeczywistych, a więc osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

W rzeczywistości rejestr ten w życie wejdzie dopiero 13 kwietnia 2020 r. (pomimo tego, że teoretycznie działa od 13.10.2019 r.). Do terminu wejścia w życie, wpisu powinny dokonać wszystkie podmioty, które są do tego zobowiązane.

Do głównych zadań CRBR zaliczyć możemy przeciwdziałanie praniu pieniędzy, a także finansowaniu terroryzmu. Jak się okazuje – posiadanie dokładnych oraz aktualnych danych na temat beneficjentów rzeczywistych ma istotne znaczenie w temacie zwalczania wymienionych wcześniej zjawisk, gdyż zupełnie uniemożliwi to przestępcom ukrycie tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej.

Przewiduje się, że trudności mogą wystąpić w przypadku wszystkich małych oraz średnich przedsiębiorców, którzy swoje firmy prowadzą w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W razie problemów z wywiązaniem się z danego obowiązku, bądź ze zrozumieniem owych rozporządzeń, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie pomogą. Jak się okazuje – niewywiązanie się z tego obowiązku, może wiązać się z wysokimi karami nakładanymi na przedsiębiorców.