Wraz z nowym rokiem w życie weszły nowe przepisy związane z wystawianiem faktur do paragonów. Otóż sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury w każdym przypadku, gdyż niezbędnym elementem paragonu jest NIP nabywcy.

W praktyce oznacza to nic innego, jak to, że dokonując sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, istnieje opcja wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, kiedy na paragonie potwierdzającym sprzedaż zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Zmiany te dotyczą w głównej mierze wystawiania faktur do paragonów i stanowią kolejne narzędzie, które ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego na terenie Polski, jak również ograniczenie ewentualnych oszustw w zakresie podatków VAT.

Zmiany te zostały wprowadzone z myślą o zaobserwowanych nieuczciwych zachowaniach, które polegały na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy do paragonów generowanych przez kasę, a nieodebranych przez Klientów. Wszystko to w zamian za korzyść majątkową. Firmy poprzez takie kroki zawyżają swoje koszty podatkowe.

Ta zmiana przepisów wprowadza NIP jako obowiązkowy element paragonu, który umożliwia wystawienie faktury. Dotyczy to głównie transakcji między firmami, a osobami prywatnymi. Zgodnie z tymi przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury do paragonu na żądanie nabywcy w terminach:
– do 15. dnia miesiąca po miesiącu sprzedaży (pod warunkiem, że żądanie pojawi się przed końcem miesiąca, w którym miejsce miała sprzedaż),
– nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania (pod warunkiem, że żądanie pojawi się po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż lub kiedy otrzymano część/całość zapłaty).

Zgodnie z tymi przepisami wystawienie na rzecz faktury do paragonu, który nie zawierał NIP-u nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem sankcji na sprzedawcę w stawce 100%. Oznacza to nic innego, jak to, iż organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 100% VAT-u wykazanego na fakturze wystawionej do paragonu.

Owa nowelizacja przewiduje w przyszłości wyłączenia z przepisów dotyczących obowiązku zamieszczenia NIP-u firmy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura.