Jak zapewne Państwo wiedzą, z powodu panującego koronawirusa, nadszedł czas na zmianę systemy pracy w zakresie placówek oraz instytucji publicznych. Z racji tego, że żyjemy w czasach, kiedy większość spraw można załatwić zdalnie, oczywistością wydaje się, aby na okres zagrożenia epidemią, czasowo przesunąć terminy rozliczeń podatkowych oraz rachunkowych.

Niestety zagrożenie SARS-CoV-2 zbiegło się w czasie z terminami rozliczeń podatkowych oraz raportem rachunkowym za rok 2019. W praktyce dochowanie owych terminów może być niemożliwe. Sensowne zatem wydaje się przesunięcie ostatecznych dat obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych.

Proponowana jest zmiana dat:
– sporządzenia oraz złożenia podpisów dla sprawozdania finansowego za rok 2019 do dnia 30.04.2020 r.
– składania deklaracji CIT-8 za rok 2019 do 30.04.2020 r.
– składania deklaracji MDR w zakresie podatków do 30.04.2020 r.
– składania deklaracji IFT-2R do 30.04.2020 r.
– składania deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz JPK do 30.04.2020 r.
– rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 r. do 30.04.2020 r.
– rozliczenia opłaty produktowej za 2019 r. do 30.04.2020 r.

Oczywiście pośród powyższych terminów, warto wspomnieć o terminie złożenia zeznań PIT na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Również pomocne okaże się usunięcie zagrożeń karnych z tytułu nieterminowego rozliczenia podatkowego, złożenia sprawozdania, itp.

Na obecną chwilę żaden w powyżej wymienionych terminów nie został przesunięty oraz nie stanowi podmiotu formalnego wniosku legislacyjnego. Propozycja ta wydaje się podstawna, aczkolwiek wymaga poparcie ze strony środowiska księgowego, prawnego oraz audytowego.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!